Dammavlagsnande i en elektrostatisk utfallare

Dammuppsamlingssystemet används i bland annat industrier som berörs behandling av metall, träförädlingsindustrin, energiindustrin, livsmedel, läkemedel eller i processer där det är nödvändigt att hälla lösa material. Bärande partiklar med mycket fina storlekar utgör en fara för upphandlande människors hälsa (en del av dem är giftigt, och därmed bra dammutsugningssystem är viktigt ögonblick i Equipment Company, eftersom omfattar ledningen prestanda genom att skydda konsumenternas hälsa, skydd av mediet och förbättra säkerheten arbete.

Dammuppsamlingssystemet bör monteras nära den källa som emitterar förorening. Självbärande armar, sugkåpor, industriella dammsugare ska inte bara behandla damm som genereras under industriella processer utan också vända om inställningen och lyftning.

Dammsubstanssystemets delar:

http://bdtech.pl/sehealthymode/formexplode-snabb-okning-av-muskelmassa/

Den första cyklonen - den typ av anordning i vilken vätskan att rena gaserna från de fasta ämnena genom centrifugalkraften (en virvlande rörelse till luften i separatorn förorsakar nötning av partiklarna mot väggarna hos anordningen, förlusten av kinetisk energi till följd av utsätttyngdlagen

2. Filter - En filterpatron som sitter i ett rostfritt stålhus, utrustad med tryckluftsreningsstil placerad i dörren och en fläkt, filter med påsar eller filterfickor finns tillgängliga.

Särskilt viktig tanke i avledningssystemen är deras täthet - varje gap i erosionsprodukten kommer att förstoras, leda till läckage i design och fara. Ett annat viktigt element i konstruktionen är hållbarheten hos de material från vilka anordningarna är gjorda - de fasta partiklarna som gnider mot sidoytorna ger dem nötning. Dammutsugningsanordningar kan inte heller generera statisk elektricitet. Det hotar början.