Kassa aclas kos

Den nuvarande verksamhetsprincipen i Polen, i nya länder, kräver ett kassaregister i alla grenar som genereras genom försäljning av lycka och hjälp. Hon bär ingen plats eller bolaget förbinder sig stora projekt med anknytning till försäljningen av en stor del av godset, exempelvis. Stormarknader, eller flytta tjänster såsom reparation eller sömnad. Att ha ett kassaregister är bindande för företagare.

Kravet på enheten drivs troligen intygar att det är det nödvändigt att kontrollera om näringsidkaren betalar moms på de produkter och tjänster som levereras. Du bör noggrant kontrollera skicket på enheten, eftersom felet förbises kassaregistret kan gå till en mycket större rättsliga konsekvenser. Användning av en skadad kassa utsätter köparen att risken att ådra sig stora kostnader för att finna framgång i denna praxis av skattebyrån. Posnet kassa är svårt att skriva ut ett dokument som bekräftar ett försäljnings- och inköpsavtal. Detta faktum är obligatoriskt för köparen efter att ha ingått transaktionen. Paragon är ett dokument med vad du kan annonsera artikeln (i fallet med skadan inte kommer ut ur hans skuld, och antingen ge den till återförsäljaren i form intakt i titeln som anges av lagen. Detta dokument måste existera, emellertid utfärdas av kunden. Att skriva ut kvittot är lika med att bryta lagen. I motsats till detta, vilket ger en rosa inte alltid ta dokumentet, i vilket fall säljaren har ett syfte att hålla honom på det faktum att om en köpare om honom och påminde honom när han återvände. De skattemässiga kassaregisterna har nyligen krävts och för taxichaufförer. En skyldighet till sina kassaregister motiveras naturligtvis som vanligt i framgången företagare - bruket hindret arbete "i den svarta". Inte bara taxichaufförer måste ha kassaregister, förare har också privata transportföretag bland dem kostnaden för att sälja en biljett till passageraren. Kassaapparater är därför viktigt att korrekt alla aktiviteter där relationen träder köpa alla av produkten eller tjänsten. Legitimiteten för skyldigheten att vara dessa enheter för givna enheter för tillfället kan vara till nytta. För hög expansion av enheter som omfattas av skyldigheten att använda dem kan leda till frekventa konstigheter.