Kassregister handy instruktion

Novituskassan är obligatorisk för personer som driver sin verksamhet, medan intäkterna överstiger de värden som Finansdepartementet beställt.

Under dagen ska all produkt som köps av användaren utfärdas med kvitto, vilket då för köparen är grunden för klagomålet, och för en kvinna som säger att finansiell verksamhet är anledningen till att skicka till skattemyndigheten.

För att göra det är det lämpligt att skriva ut dagliga dagliga rapporter och månadsrapporter. En finansiell rapport (eller samma dagliga eller månatliga är ett brev som meddelas av kassaregistret, vilket inkluderar alternativ som riktning och skattesatser vid en viss tidpunkt (dag eller hel månad med angivna skattesatser och försäljning borttagen från skatt. Syftet med en sådan rapport är att visa daglig eller månatlig bruttoinkomst, med angivande av de olika skattesatserna.

När ska man skriva ut kassaregisterrapporter?

Som det hände finns det två sätt att finansiera rapporter: dagligen och månatligt. Som namnen indikerar rapporterna från kassan, ges den dagligen och en gång i maj för resultatet.

Den dagliga räkenskapsrapporten placeras i slutet av försäljningen på en viss dag, till dess att den är fram till 24:00. Det är också möjligt att skriva ut det senare, och före den första transaktionen nästa dag. Det bör dock räknas med den sista som utskrift efter midnatt kommer att bli ett annat datum. Den skattemässiga dagliga rapporten visar oss det totala beloppet för vilket effekterna av denna stora dag har sålts.

Skatteverket behöver också månadsvisa finansrapporter. Månadsvisa skatterapporter måste arbeta på majseffekten till midnatt före den första transaktionen påföljande dag, som introducerar den nya månaden. En månadsrapport är ett faktum placerat på ett belopp som inkluderar alla tidigare utskrivna dagliga rapporter. En sådan rapport visar oss en sammanfattning av resultaten i den exakta månaden. Månadsrapporten utarbetas en gång i månaden.

Om den dagliga eller månadsrapporten är beredd efter midnatt kommer dock före den första försäljningen och rapporten att vara ett annat datum, det finns inget att vara nervös för, eftersom det inte finns något behov av förklaringar i det aktuella förslaget.