Metallurgi joyeria

För närvarande är metallurgi ett fält som inte bara behandlar processerna för plastformning och grundning utan också nyckeln till studier av strukturer i makrokraft. I detta avseende erhålls vanligtvis studier på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är en del som uppstod för några hundra år sedan. Men nyligen, beroende på den andra metoden, användes mikroskop i metallurgi. I modern tid är de oföränderliga under en bok med tekniska material. Numera är metallografiska mikroskop det viktigaste inom fältet, vilket bland annat erhålls för att söka efter metallfel eller deras genombrott. Således finns en bildteknik som utförs på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar bland annat elektronmikroskop som följer observation av strukturen på atomnivå och ljusmikroskop, som särskiljs av en mindre förstoring. Observationer som utförs med hjälp av dessa verktyg är särskilt viktiga, eftersom tack vare detta kan vi berätta olika sätt för mikrokretor i varan eller början. Det är möjligt att beräkna fasförhållandet såväl som exakt bestämning av enskilda faser. Tack vare det här kan vi också uppskatta antalet och typen av inklusioner och många andra viktiga faktorer ur metallurgiskt perspektiv. Till exempel kan ofta mikroskopiska observationer av det nyskapade materialet tillåta en specifik observation av materialstrukturen, så att vi på lång sikt kan förebygga många oönskade misslyckanden.

Användningen av metallografiska mikroskop är oerhört viktigt, eftersom tack vare detta kan vi lätt hitta defekter i materialet. Men för att ha det är hanteringen av denna modell av utrustning känslig. Därför bör erfarenheterna endast utföras av kvalificerade personer.