Samlag om hur lange

Förundras över hans utseende eller mentala begränsningar och möjligheter i det sociala, inte tillräckligt för att fylla ett psykologiskt prov finns på Internet, och eller ta ut den till läkarna. Vid ingången måste du förstå vad som är individualitet och som använder det för egen vinning existens och upplevelsen av självkänsla. & Nbsp; är personligheten uttrycks på olika sätt i förhållande till området för livet mot vilken förbereder egenskaper. Det är därför det kommer att finnas svar i namnet gjort av den psykodynamiska skolan, behaviorism och kognitiv psykologi. I huvudsak kan man skilja fyra grundläggande funktioner som bestämmer den korrekta definitionen av personlighet. De är samma:

Effekten och den enda anpassningsstilen - en person är vald som en effektiv psykofysisk organisation, som bestämmer det enda sättet att anpassa en person till cirkeln.Individualisering av en människa - innebär att medvetandet är alla de egenskaper och manners som går i en person, känslomässiga attityder som skiljer ett visst företag från hela gruppen där den ligger.Möjlighet att observera - det vill säga summan av individens aktiviteter som kan analyseras och göra den sista bestämningen av individens vanor.Interna processer och organisationer - personen i detta undantag finns då den ideala organisationen av människan på något utvecklingsstadium. Dess omfattning omfattar bland annat typen, intellektet, temperamentet eller ens attityder som skapas under individens liv.

Naturligtvis är personlighet inte något vi är födda med. Förmodligen lever hon lärde av många faktorer i våra lägenheter, som övergångar i barndomen, typ av nervsystemet, utbildning och attityder omkring oss stora, kulturella faktorer, eller till och med de beslut som fattas i samband med puberteten. & Nbsp; Alla dessa platser kommer att bildandet av en man som trots fysiska likheter med folket i gruppen kommer det att vara omöjligt att imitera, karakteristiska enhet. Som du kan se då är inte alla moraliska beteenden och andra fördelar än de som föreslås av gruppen att vi kan göra någon personlighetsstörning. De betyder bara vår figur och de gör oss speciella och underbara.