Slackning av en elektrisk eld

Under försök att släcka bränder når många människor reflekterande vatten. Det är det enklaste och extremt fashionabla släckmediet. Men brandmännen, brandbekämpningspersonal, överdriver inte ständigt det. Valet av släckmedel önskar från det brinnande materialet.

Skum brandbekämpningSkumbranden släcker väl bland annat vid bränder av brandfarliga vätskor som bensin eller alkohol. Skummet kan inte användas för att släcka brinnande alkalimetaller eller elinstallationer och allt som det säger med vatten. Med skiftande eldpulver är den högsta användningen.Beroende på deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla brännbara material. Släckningsgaser, varav enklaste är koldioxid, hjälper till att släcka kolbränder, koks och svavel, även metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Och vatten gör sin position i kontakt med viktiga fasta organ av organiskt ursprung, såsom trä, papper, kol, halm.

Ångbrandsläckning eller ånga ångas som brandsläckningsmetodEn liknande åtgärd som vatten är ånga som brandsläckningsmetod. Att jag lever för att accepteras vid bränning av dessa enda material. Den huvudsakliga skillnaden mellan ånga och vatten består i att vatten kan användas var som helst, och endast ett par separata bostäder med en volym av inte mer än 500 kvadratmeter. I större lägenheter är driften av ångan ineffektiv. För att släcka behövs en brand inte bara kunskap släckningsmedel lämpliga för andra ämnen, och grunden för deras rekommendera och leverera området för branden.